Co korzystniejsze – emerytura czy renta

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna zasadami określającymi wiek, uprawniający nas do otrzymywania świadczenia emerytalnego, przysługuje ono kobietom, które ukończyły 60 lat oraz mężczyznom po skończeniu 65 lat, przy czym każdego roku okres ten będzie wydłużał się o kolejne 3 miesiące zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, aż do czasu, kiedy czas ten dojdzie do 67 roku życia w przypadku obu płci. Wtedy dana osoba będzie uprawniona do otrzymywania świadczenia emerytalnego, czy to na starych zasadach, zgodnie z którymi wysokość świadczenia będzie uzależniona od składkowych lat pracy i wysokości zarobków osiąganych w ostatnim okresie czasu, czy tez na nowych zasadach, gdzie emerytura będzie jakby dwuskładnikowa: cześć płacona bezpośrednio przez ZUS, natomiast część płacona w zależności od tego, ile środków finansowych zostanie zgromadzonych na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Jeśli dana osoba nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, a nie jest w stanie dalej pracować z uwagi na zły stan zdrowia, może ubiegać się o świadczenie rentowe. Jeśli zostanie ono przyznane na czas nieokreślony, wypłacane jest dożywotnio. Jednak w sytuacji, gdy dana osoba osiągnie ustawowy wiek emerytalny, może zrezygnować z renty i pobierać emeryturę, jeśli na przykład okaże się, że pod względem finansowym taka zamiana jest korzystniejsza, co ma często miejsce. Są jednak sytuacje, kiedy osoba ma mało lat pracy – wówczas korzystniej jest pozostać nadal na świadczeniu rentowym.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!