Czekać czy nie czekać

Obecnie wszyscy pracujący na umowy o pracę podlegają ubezpieczeniu społecznemu, co jest równoznaczne z prawem do pobierania emerytury. Emerytura przysługuje wszystkim, którzy przepracowali określona ilość lat i osiągnęli odpowiedni wiek. Za jakiś czas, wedle postanowień nowej ustawy, wiek emerytalny kobiet będzie taki sam, jak wiek mężczyzn, którzy mogą przejść na pełną emeryturę i ma to być 67 lat. System emerytalny jest konstrukcją niezwykle skomplikowaną z kilkoma zmiennymi. Warunki emerytów zależą między innymi od sytuacji demograficznej kraju, a konkretnie od proporcji pomiędzy grupami obywateli czynnych zawodowo a pobierającymi świadczenia emerytalne. Społeczeństwo naszego kraju starzeje się, czyli rodzi się coraz mniej dzieci, a przeciętna długość życia wzrasta. Wynika z tego, że na ilość emerytów przypada coraz mniejsza liczba osób pracujących, a ponieważ w naszym systemie obecni emeryci żyją ze składek przyszłych emerytów , obraz przyszłości jest raczej mało optymistyczny. Aby tendencję tę nieco zneutralizować wydłużono czas aktywności zawodowej obywateli. Wysokość świadczeń emerytalnych każdego obywatela zależy również od wysokości jego zarobków. Jednak ogromna część przyszłych emerytów spodziewać się może jedynie najniższego poziomu świadczenia, ponieważ ich pobory nie pozwalały na płacenie wyższych składek.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!