Czy emerytura wystarczy na godne życie

Przejście na emeryturę to na pewno czas, kiedy nasze finanse staną się nieco mniejsze – zgodnie z wszystkimi systemami emerytalnymi, zarówno w sferze służb mundurowych, jak i przy emeryturach powszechnych poziom emerytury będzie mniejszy niż otrzymywane świadczenia za pracę, przynajmniej jeśli chodzi o emerytury otrzymywane według starego systemu, sprzed roku 1999. Tak wiec przyszli emeryci powinni być przygotowani na obniżenie swojego poziomu życia, do jakiego stopnia, jest to już kwestia indywidualna. Zachodzi więc pytanie, czy przyszła emerytura wystarczy na godne życie, czy pozwoli zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby życiowe, opłaty, czynsze, wykupienie leków? Okazuje się, że przyszli emeryci powinni niekoniecznie liczyć na ZUS, lecz też i we własnym zakresie podejmować działania, mające im zapewnić większe dochody już na emeryturze. Jak wylicza ZUS, emerytury wypłacane osobom już uczestniczącym w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą być relatywnie niskie, przykładowo: osoba zarabiająca najniższa krajowa po 35 latach pracy może mieć emeryturę w wysokości zaledwie 600 złotych netto, i to w przypadku, kiedy w ciągu tych 35 lat pracowała stale i była zatrudniona na umowę o pracę. Nie ma za bardzo co liczyć na wyższe emerytury, zwłaszcza w sytuacji, że z roku na rok ZUS wymaga większej dotacji ze strony państwa, obecnie co roku brakuje w systemie około 20 miliardów złotych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!