Czy emerytura zapewni godne utrzymanie

Świadczenia emerytalne zostały pomyślane w ten sposób, by zabezpieczyć byt obywateli danego kraju w okresie życia, kiedy już mają określony wiek i nie są w stanie pracować. Dlatego podczas wszystkich lat pracy obowiązkiem każdego pracodawcy, zatrudniającym pracowników na umowę o prace, jak też i obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest płacenie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym i na przyszłe emerytury. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie te składki, płacone przez pracodawców, trafiały na konta poszczególnych osób i były te środki odpowiednio inwestowane, by każdy miał emeryturę w takiej wysokości, jak faktycznie zostały odłożone pieniądze na ten cel. Nie byłoby wtedy żadnego niebezpieczeństwa, żadnego zagrożenia dla posiadanych środków. W myśl takiej idei wprowadzono reformę emerytalna przed kilkunastu laty i utworzono Otwarte Fundusze Emerytalne, jednak po latach założenia reformy okazały się nie do końca sprawdzona metodą, zarówno nie odniosą z tego oczekiwanej korzyści przyszli emeryci, jest to też kłopot dla naszego państwa i finansów publicznych, bowiem środki finansowe zgromadzone w funduszach emerytalnych powiększają tak zwany dług publiczny. W efekcie prowadzone wyliczenia przez analityków finansowych wskazują, że nie mamy co liczyć na wysokie emerytury w przyszłości, chyba że ktoś ma dużo lat pracy i na tyle wysokie zarobki, że odprowadzana co miesiąc składka była bardzo wysoka – w takiej sytuacji świadczenie emerytalne będzie w miarę godziwe. Jednak trzeba być realistą i mieć świadomość, że średnia emerytura w przyszłości może oscylować w granicach 700 złotych netto, co nie zapewni na pewno zaspokojenia potrzeb.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!