Czy kapitał emerytalny podlega dziedziczeniu

Przez całe lata, aż do roku 1999 w naszym kraju funkcjonował system emerytalny utworzony wkrętce po zakończeniu II wojny światowej. Zgodnie z tamtym systemem wysokość emerytury była wyliczana po pierwsze na podstawie ilości przepracowanych lat, a więc za każdy rok więcej była zwiększana o pewien procent, a ponadto na wysokość emerytury miało wpływ wynagrodzenie, jakie dany pracownik otrzymywał w swoim miejscu pracy. Było to stosunkowo łatwe do wyliczenia, bowiem większość osób pracowała u tego samego pracodawcy przez większość życia, płace ustalane były odgórnie, więc naliczanie emerytury nie nastręczało wielkich problemów. W latach dziewięćdziesiątych, po przemianach ustrojowych w naszym kraju sytuacja nieco się skomplikowała występował problem tak zwanego starego portfela, więc postanowiono zreformować cały system emerytalny – ta reforma obligatoryjnie objęła ludzi urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. W nowym systemie emerytalnym bardzo ciekawą nowością jest możliwość dziedziczenia kapitału, zgromadzonego w wybranym Otwartym Funduszu Emerytalnym przez dana osobę. Dzieje się tak w przypadku, kiedy dana osoba po osiągnięciu uprawnień do świadczenia emerytalnego umrze, wówczas rodzina lub też osoba wskazana przez uprawnionego może dziedziczyć kapitał, który został zgromadzony w OFE, a który nie został spożytkowany w trakcie pobierania świadczenia emerytalnego – w sprawach wątpliwych wypowiada się ostatecznie właściwy sąd.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!