Czy reforma emerytalna z 1999 roku miała sens

W naszym kraju przez kilkadziesiąt lat funkcjonował niezmieniony system emerytalny, jego głównymi założeniami była tak zwana solidarność pokoleń, zaś wysokość emerytury była przeliczana z uwagi na ilość lat pracy oraz wynagrodzenie z ostatnich lat pracy. W roku 1999 postanowiono zmienić nieco zasady emerytalne, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi emerytura została rozbita jakby na 2 części: tę wypłacana w przyszłości przez ZUS oraz tak zwany II filar emerytalny, czyli emerytura wypłacana z środków zgromadzonych w specjalnie utworzonych Otwartych Funduszach Emerytalnych. Każdy, kto podejmował pierwszą pracę, zobowiązany został w ciągu pierwszych miesięcy pracy do zapisania się do jednego z funduszy, jeśli natomiast tego nie zrobił, został wylosowany do jednego z funduszy. Obecnie, po kilkunastu już latach funkcjonowania tego systemu ma on swoich zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ci pierwsi twierdzą, że taki system, jest bardziej sprawiedliwy, bowiem wysokość emerytury jest ściśle powiązana z kapitałem odłożonym indywidualnie przez każdego objętego systemem OFE. Z kolei przeciwnicy tego systemu twierdza, że przyszłe emerytury, liczone w ten sposób, będą bardzo niskie, że Otwarte Fundusze Emerytalne źle gospodarują zgromadzonymi środkami, inwestując je na przykład na giełdzie w okresie bessy, co powoduje, że zgromadzone środki na przyszłe emerytury nie są pomnażane, lecz marnotrawione.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!