Czy system emerytalny w Polsce jest sprawiedliwy

Od już 13 lat w naszym kraju działa nowy system emerytalny, zgodnie z którym emerytury wypłacane będą niejako z dwóch funduszy – tego zgromadzonego w ZUS-ie i kapitału zgromadzonego w wybranym przez przyszłego emeryta Otwartym Funduszu Emerytalnym. Twórcom tego systemu przyświecała myśl, by był on maksymalnie sprawiedliwy, a więc aby przyszłe emerytury były ściśle powiązane z wielkością zgromadzonych podczas długich lat pracy składek, a nie zależał tylko od ilości lat pracy i wynagrodzenia z ostatnich lat, jak stanowił poprzedni system. Jednak nie wszystko udaje się tak, jak zamierzali twórcy systemu – ostatnio zmniejszona została znacznie składka odprowadzana do OFE, a ponadto w obliczu bessy na giełdzie w ciągu ostatnich kilku lat kapitał zgromadzony przez Fundusze nie bardzo wzrasta. To z kolei spowodować może sytuacje, że nawet odprowadzając relatywnie duże składki możemy doczekać się niewielkiej emerytury, bowiem ZUS ciągle odczuwa dramatyczny brak pieniędzy na wypłaty, zaś środki zgromadzone w OFE nie zapewnia godziwej emerytury. Kolejne kontrowersje wzbudza też sposób waloryzacji świadczeń emerytalnych – ci emeryci, pobierający najniższe świadczenia, mają żal, że z każdym rokiem ich emerytury są niższe w stosunku do tych świadczeń emerytów zamożniejszych, poprzez waloryzację procentową.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!