Czy wydłużenie wieku emerytalnego jest koniecznością

Od dłuższego czasu w naszym kraju trwała ożywiona dyskusja na temat najpierw zabrania przywilejów emerytalnych poszczególnym grupom zawodowym, zniesienia tak zwanych emerytur pomostowych, a następnie wydłużenia wieku emerytalnego. Strona rządowa, postulująca te wszystkie zmiany, argumentowała to w taki sposób, że coraz mniej osób będzie w najbliższej perspektywie czasowej pracowało na coraz większą liczbę emerytów, co doprowadzi niechybnie do załamania się całości systemu emerytalnego, na czym stracą najbardziej emeryci. Kolejny argument, to statystyka – żyjemy coraz dłużej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a więc coraz dłużej będziemy pobierali świadczenia emerytalne, automatycznie więc powinniśmy albo dłużej pracować, albo też opłacać większe składki emerytalne, jeżeli zechcemy pobierać świadczenia o nie mniejszej niż obecnie wysokości, oczywiście z uwzględnieniem wskaźnika inflacji za dany okres czasu. Z kolei przeciwnicy wydłużania wieku, kiedy możliwe jest przejście na emeryturę, podnoszą tego rodzaju argumenty, że panuje w naszym kraju i tak duże bezrobocie, a więc odejścia wielu osób na wcześniejsze emerytury umożliwią łatwiejsze znalezienie pracy przez właśnie tych młodych bezrobotnych, zaś w późniejszym wieku wydajność pracownika jest i tak znacznie obniżona, często tacy ludzie przebywają na zwolnieniach lekarskich. Jednak strona rządowa nie słuchała tych argumentów i zostały zniesione emerytury pomostowe, wydłużono też wiek emerytalny.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!