Czy ZUS-owi grozi bankructwo

Przez całe lata PRL-u, jak również jeszcze w latach dziewięćdziesiątych emerytury i renty, wypłacane za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa, wtedy nikt nie zastanawiał się, jaka jest kondycja finansowa ZUS-u oraz jakie są perspektywy na przyszłość tej instytucji, a więc czy wystarczy pieniędzy na nie tylko obecnie wypłacane świadczenia, ale też te realizowane w przyszłości. Teraz z roku na rok okazuje się, że coraz więcej pieniędzy brakuje w systemie emerytalnym, na co składa się kilka podstawowych powodów. Jednym z nich jest to, że coraz mniej ludzi pracujących musi utrzymywać coraz większą, a stale rosnącą grupę emerytów i rencistów. Co gorsze, nie ma obecnie sygnałów pozytywnych mówiących o tym, że w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości ta relacja ulegnie poprawie – wręcz odwrotnie – za kilkanaście lat sytuacja w naszym kraju może spowodować, że nasz system emerytalny stanie się totalnie niewydolny, zaś państwo nie będzie w stanie subsydiować rent i emerytur w takim wymiarze, jaki będzie niezbędny dla zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych i realizacji zobowiązań ZUS-u wobec świadczeniobiorców. Już obecnie każdego roku ZUS zaciąga pożyczki od państwa na kwoty rzędu kilkunastu miliardów dolarów, te kwoty z roku na rok drastycznie rosną, co w niedalekiej przyszłości może spowodować kompletny chaos w obowiązującym systemie emerytalnym.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!