Działalność gospodarcza a przyszła emerytura

W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba zakładanych firm prywatnych i wszelkiego rodzaju spółek, nie liczą ostatnich kilku miesięcy, kiedy więcej firm zostaje zlikwidowanych lub zawieszonych niż powstaje nowych. Automatycznie następuje pewne przesuniecie pod względem liczby osób, które pracują gdzieś na etacie w stosunku do tych prowadzących własna działalność gospodarcza, na ilościowa korzyść tej drugiej grupy. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarcza, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w skład których wchodzą między innymi składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka emerytalno – rentowa, składka na fundusz pracy i osób niepełnosprawnych. W sumie przedsiębiorca opłaca miesięcznie składki w wysokości niespełna tysiąca złotych, są to oczywiście składki minimalne, poniżej których nie ma możliwości zejść. Jak podają opracowania, ogromna większość polskich przedsiębiorców opłaca właśnie składki w minimalnym wymiarze, chociaż składka emerytalna może być opłacana w dużo większej wysokości, automatycznie taki przedsiębiorca otrzymywałby w przyszłości większe świadczenie emerytalne. Jednak przedsiębiorcy nie wierzą w tak zwane emerytury zusowskie i wola w inny sposób zapewniać sobie finanse na lata, kiedy przejdą na emeryturę. Wyliczenia ZUS-u wskazują, że tacy przedsiębiorcy, opłacający najmniejszy obowiązujący wymiar składki będą mieli w przyszłości bardzo niskie emerytury.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!