Emeryci i siła

Emeryci, z racji ciągle wzrastającej liczebności stają się łakomym kąskiem dla partii politycznych szukających wiernego elektoratu. Edukacja ekonomiczna i polityczna w naszym kraju nadal szwankuje, ale jednak poczyniła pewne postępy i ludzie nie dają się zwieść tak łatwo czczym obietnicom. Na początku przemian ustrojowych istniał nawet związek emerytów i rencistów będący przybudówką jednej z lewicowych partii, która przy każdej okazji kreowała się na obrończynię praw emerytów i ich emerytur. Partia ta jednak zawiodła oczekiwania elektoratu, a emeryci zdecydowanie skierowali swoje sympatie w inną stronę. Obecnie emeryci i ogólnie ludzie starsi stanowią najwierniejszy elektorat jednej z partii prawicowych, będącej obecnie w opozycji. Partia ta nie ma specjalnie pomysłu na zwiększenie obecnych i przyszłych emerytur i innych podstawowych świadczeń społecznych, natomiast bardzo skutecznie krytykuje wszelkie poczynania aktualnego rządu. Emeryci nie zawodzą i karnie stawiają się do wyborów, są chyba najbardziej zdyscyplinowanym elektoratem. Niektórzy nawet ze swoich skromnych uposażeń dobrowolnie opodatkowują się na rzecz pewnej rozgłośni radiowej, w której pokładają swoje polityczne i patriotyczne nadzieje. Problem w tym, że poza krzykliwą propagandą ani partia, ani rozgłośnia realnie dla emerytów nic nie wymyśliła.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!