Emerytura i zdrowie

Eksperci od polityki społecznej w naszym kraju doszli do wniosku, że wskutek stosunkowo szybkiego przechodzenia pracowników na emerytury, marnowany jest potężny potencjał zawodowy i intelektualny. Pracownicy, których odejście z zawodu wymuszone jest osiągnięciem tak zwanego wieku emerytalnego, często są w pełni sił zawodowych i niejednokrotnie mogliby jeszcze długo i z powodzeniem pracować. To wszystko jest prawdą, pod warunkiem zachowania dobrego zdrowia, a z tym bywa różnie. Z reguły jednak poważne kłopoty zdrowotne zaczynają sie już po przejściu na emeryturę, tak jakby następowała nagła demobilizacja organizmu. Opieka zdrowotna powinna być wpisana politykę socjalną dotyczącą emerytów i teoretycznie tak jest. Jednak w przypadku przewlekłych schorzeń wymagających długotrwałego lub ciągłego leczenia, jego koszt daje się emerytom mocno we znaki. Szczególnie drogie są lekarstwa ,a pojawiające się kolejne dolegliwości przysparzają kolejnych wydatków często wykraczających poza możliwości finansowe emeryta. Dlatego bardzo ważna jest specjalistyczna opieka zdrowotna dla ludzi starszych, prowadzona pod kątem holistycznym, czyli biorąca pod uwagę organizm jako całość. Pozwala to na uniknięcie dublowania pewnych leków i pomijania tych, które wchodzą w niekorzystne interakcje, z korzyścią dla zdrowia i kieszeni emeryta.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!