Emerytura jako jesień życia

Okres, gdy człowiek kończy czas wykonywania pracy zarobkowej i rozpoczyna pobieranie emerytury, nazywany jest jesienią życia. Dlaczego? Jeśli porównać ludzkie życie do pór roku, to wiosną jest dzieciństwo i okres pobierania nauki w szkole. Potem rozpoczyna się dorosłe życie – lato, podczas którego powinno się korzystać z każdego dnia. Nie wiąże się to jednak już z wakacjami. Lato w życiu człowieka to okres wytężonej pracy, podejmowania wielu decyzji, których efekty widać będzie właśnie jesienią. Przypomina to pracę na polu, gdzie latem dba się o zasadzone wiosną rośliny po to właśnie, by jesienią zebrać plony. I tak jak na polu, tak samo w życiu: jeśli spotka nas tragedia latem, to zagrożone są plony jesienne. Jeśli więc nie pracuje się wystarczająco ciężko przez okres wykonywania pracy zarobkowej, to zagrożona jest emerytura, głównie jej wysokość. Warto zatem korzystać z pewnych form zabezpieczeń. Tak jak rolnik wykupuje ubezpieczenie swoich plonów na przykład od zagrożeń ze strony natury (powódź, gradobicie, susza), tak samo ludzie powinni ubezpieczyć siebie i swoją rodzinę na ewentualność wypadku, który uniemożliwiając wykonywanie pracy zarobkowej, drastycznie obniża pewność wysokiej emerytury. Powinniśmy więc wszyscy brać przykład właśnie z rolników: zabezpieczyć swoje plony, aby podczas jesieni życia nie martwić się o zapasy.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!