Emerytura z OFE a ze starego systemu

W roku 1999 w naszym kraju wprowadzono dość istotną reformę systemu emerytalnego, głównymi założeniami twórców tego projektu było ścisłe powiązanie przyszłej emerytury, jej wysokości z kwota odłożonego, w międzyczasie inwestowanego kapitału. W ten sposób powstały Otwarte Fundusze Emerytalne, które inwestowały pieniądze przyszłych emerytur – część składki emerytalnej, w wysokości 12,2 procent nadal było odprowadzane do ZUS-u, natomiast pozostałe 7,3 procent przekazywano wybranemu przez każdego pracującego OFE. Osoby urodzone po 1968 roku zostały automatycznie przypisane do tego systemu, natomiast osoby starsze miały prawo wyboru – pozostać w starym systemie lub również skorzystać z możliwości oszczędzania na emeryturę w OFE. Po kilkunastu już latach istnienia tego systemu okazało się, że nie jest tak pięknie, jak zakładali twórcy reformy – środki gromadzone w funduszach emerytalnych przez pierwsze lata były faktycznie pomnażane, jednak po nastaniu kryzysu finansowego i spadkach giełdowych te środki zaczęły topnieć, nawet w ciągu jednego kwartału jakby zniknęło z OFE prawie 10 miliardów złotych. To wszystko powoduje, że przyszli emeryci, a obecnie pracujący żądają sobie pytania, jakie będą ich emerytury, czy nie będą to dosłownie groszowe kwoty, nie pozwalające żyć na jako takim poziomie. Sam ZUS również nie stara się wlać optymizmu w serca przyszłych emerytów, zachęcając ich do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłe emerytury.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!