Emerytura z OFE czy z ZUS-u

Każdy z nas kiedyś będzie na emeryturze, jeżeli dożyje takiego czasu – dlatego wszyscy powinniśmy mieć pewne zainteresowanie tym, jaka to będzie emerytura, od kiedy będzie nam przysługiwała, jakie będą zasady jej naliczania i czy mamy w tej kwestii pole manewru. W roku 1999 została przeprowadzona reforma systemu emerytalnego w naszym kraju, w wyniku czego zostały utworzone otwarte fundusze emerytalne, do nich właśnie trafiała część naszej składki emerytalnej. Osoby, które podjęły pierwsza pracę albo też już pracowały, a urodziły się po dniu 31 grudnia 1968 roku, zostały automatycznie przypisane do nowego systemu. Odnośnie osób urodzonych przed ta datą mogły one wybrać, czy przechodzą do nowego systemu, czy też pozostają w starym, gdzie całość przyszłej emerytury zostanie naliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na obowiązujących dawniej zasadach – w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wiele osób miało wtedy dylemat, który system wybrać, różne były opinie na temat, co jest bardziej korzystniejszym rozwiązaniem w kwestii zastosowania przepisów sprzed reformy czy jej wprowadzeniu. Chyba nie ma w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wiele zależy od różnych czynników. Wśród nich możemy wymienić na pewno ilość lat, kiedy nasze składki będą odprowadzane do OFE, wysokość tych składek, kolejna ważna kwestia to możliwości danego funduszu emerytalnego w pomnażaniu powierzonego kapitału, co jest z kolei zależne od światowej koniunktury, poziomu notowań na giełdzie i innych kwestiach.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!