Emerytury a zastępowalność pokoleń

Obecnie obowiązujący w większości państw świata system emerytalny został utworzony na jednej wspólnej zasadzie – zastępowalności pokoleń. Założenie było takie, że pokolenie, które obecnie pracuje, przekazując składki na ubezpieczenie emerytalne finansuje niejako emerytury i inne świadczenia socjalne, realizowane wobec obecnych emerytów czy rencistów. Wszystko w danym systemie funkcjonowało dobrze do momentu, kiedy następowała właśnie zastępowalność pokoleń, a więc ci młodzi występowali w takiej liczbie i osiągali takie zarobki, które pozwalały na regulacje świadczeń emerytalnych i innych. Problem zaczął się od tego, że średnia wieku zarówno kobiet, jak i mężczyzn w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w większości krajów wysoko rozwiniętych znacznie wzrosła, natomiast wcale nie przybyło nowych osób pracujących, a wręcz odwrotnie – coraz mniej osób pracuje na coraz większą armię emerytów czy rencistów. Taka sytuacja jest niezwykle niepokojąca i coraz więcej krajów, gdzie wzrost dzietności jest coraz mniejszy, odczuwa już problemy z tym związane, a wiec niedobór środków finansowych przekazywanych do poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na wypłaty bieżących świadczeń. Jak oceniają specjaliści, problem będzie narastał aż do momentu, kiedy z jednej strony będzie rodziło się więcej dzieci, z drugiej zaś zostanie wydłużony wiek, kiedy będą nam przysługiwały świadczenia emerytalne, co już w wielu krajach zostało prawnie zmienione.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!