Emerytury mundurowe i ich reforma

Od kilku lat w naszym kraju mówiło się o potrzebie reformy emerytur służb mundurowych, a więc miedzy innymi policjantów, żołnierzy zawodowych czy strażaków. Wielu było przeciwników jeszcze obowiązującego rozwiązania, kiedy to funkcjonariusz mógł otrzymać emeryturę już po przepracowaniu 15 lat, oczywiście w zmniejszonym wymiarze – 40 procent swojego ostatniego uposażenia. Taka sytuacja powodowała, że emerytami stawali się trzydziestokilkuletnie osoby, które oczywiście później zajmowały się działalnością gospodarcza lub pracowały na etatach w firmach, mając już zagwarantowaną emeryturę. Niedawno Sejm zdecydował, że nastąpi w tej kwestii zmiana, będzie ona dotyczyć tych wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy rozpoczną prace po dniu 1 stycznia 2013 roku. Zmianom ulegnie kilka podstawowych kwestii, miedzy innymi ilość lat pracy uprawniających do świadczenia emerytalnego – z 15 lat zostaje on podniesiony do 25, przy czym koniecznym warunkiem będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza wieku 55 lat. Następna zmiana to wymiar emerytury, będzie ona wynosić w tym układzie 60 procent ostatniego uposażenia, oczywiście z możliwością powiększenia o kolejne przepracowane ponad normę lata zgodnie z ustalonym wskaźnikiem za każdy rok. Jeszcze do końca nie jest ustalone, czy emerytury mundurowe będą naliczanie na podstawie ostatniego wynagrodzenia czy też ma podstawie średnich zarobków z kilku wybranych lat pracy.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!