Emerytury mundurowe – przed i po reformie

Byliśmy niedawno świadkami reformy emerytalnej dotyczącej funkcjonariuszy służb mundurowych, takich jak wojsko, policja, służba więzienna czy straż graniczna, oczywiście system ten obejmuje też funkcjonariuszy straży pożarnej. Do reformy systemu emerytalnego służb mundurowych kolejne rządy przymierzały się przez ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, mówiono o tym, że funkcjonariusze za wcześnie odchodzą na emerytury, a następnie dorabiają sobie do otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Należy przypomnieć, że w starym (już tak można powiedzieć)systemie funkcjonariusz służb mundurowych mógł przejść już na emeryturę po przepracowaniu 15 lat, otrzymywał wtedy 40 procent ostatniego uposażenia, przy czym nie miał tu znaczenia minimalny wiek, kiedy taka emerytura przysługiwała. Wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczną swoją prace po dniu 1 stycznia 2013 roku, zostaną już objęci nowym systemem emerytalnym, który wprowadza bardzo zasadnicze zmiany w porównaniu z poprzednim systemem. Przede wszystkim zostaje podniesiona liczba lat służby, aby przysługiwała emerytura – do 25 lat, przy czym jest dodatkowy warunek – funkcjonariusz musi mieć również skończone 55 lat życia, aby móc skorzystać z takiej emerytury. Będzie otrzymywał świadczenie nie w wysokości 40 procent ostatniego uposażenia, lecz 50 procent, przy czym nie będzie emerytura naliczana od kwoty ostatniego miesięcznego wynagrodzenia, lecz dziesięciu lat służby, dowolnie wybranych przez funkcjonariusza – chodzi o średnie zarobki z tego okresu czasu.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!