Gdzie idą nasze składki emerytalne

Każdy z nas, kto pracuje zawodowo na etacie w firmie, a więc na zasadzie tak zwanej umowy o pracę, ma odprowadzane składki przez pracodawcę na tak zwane świadczenia społeczne, wśród których można wyróżnić ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę emerytalną. Takie składki odprowadzane są co miesiąc przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w założeniu jest to gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę. Wysokość składki emerytalnej określona jest w procentach, w odniesieniu do naszej płacy brutto – obecnie jest to 19,5 procent podstawy naliczenia świadczenia. Jeszcze do niedawna w ZUS-ie z tej kwoty 12,2 procent pozostawało, zaś 7,3 procent było przekazywane do wybranego przez nas Otwartego Funduszu Emerytalnego, gdzie następnie pieniądze te są inwestowane w różne instrumenty finansowe rynku, oczywiście celem zapewnienia nam w przyszłości jak najwyższej emerytury. Jednak po zmianach, wprowadzonych przez nasz rząd nie tak dawno, ZUS przekazuje do wybranego OFE tylko 2,3 procent składki, zaś pozostałe 5 procent pozostaje w Zakładzie i jest lokowane na specjalnych subkontach, które każdy pracujący ma w ten instytucji założone. Wprowadzając tą zmianę argumentowano to większym bezpieczeństwem danych środków i korzyścią dla przyszłych emerytów wynikająca z tego, że ZUS nie pobiera żadnych opat za zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na kontach, w przeciwieństwie do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!