Jak gromadzić środki wspierające przyszłą emeryturę

Każdy z nas, kto osiągnie wiek uprawniający do pobierania świadczenia emerytalnego, chciałby, aby to świadczenie było na tyle wysokie, by zapewnić nam w miarę dostatnie życie, aby wystarczyło na opłaty za mieszkanie, telefon, lekarstwa oraz żywność. Jednak wielu analityków finansowych straszy nas, że przyszłe emerytury obecnie pracujących osób niestety nie będą rewelacyjnie wysokie, a może i tak się zdarzyć, że sytuacja będzie wręcz odwrotna – że świadczenia te będą dramatycznie niskie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że rodzi się coraz mniej dzieci, co w przyszłości wpłynie dramatycznie na stan finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem której to instytucji wypłacane są emerytury. Analitycy systemu emerytalnego obowiązującego w naszym kraju wskazują, że obecnie na jednego emeryta przypada średnio 4 osoby pracujące, jednak z każdym rokiem też wskaźnik będzie się zmieniał na niekorzyść i w perspektywie kilkunastu najbliższych lat na jednego emeryta będzie pracowało już tylko 2 osoby. A to po prostu doprowadzi do skrajnej niewydolności systemu. W konsekwencji państwo może drastycznie zmniejszyć świadczenia emerytalne i inne wypłacane z funduszu ubezpieczeń społecznych, warto mieć więc jakieś zabezpieczenia na przyszłość. Można odkładać pieniądze indywidualnie w ramach tak zwanego III filaru, korzystając z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego – można wtedy odliczyć sobie od podatku część gromadzonych w ten sposób środków.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!