Jak i kiedy zapisać się do OFE

W wyniku reformy systemu emerytalnego, która została przeprowadzona w naszym kraju w roku 1999, wprowadzono system, w wyniku którego przyszła emerytura dla wszystkich osób, urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 roku będzie wypłacana w dwóch filarach – przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Otwarty Fundusz Emerytalny, do którego dana osoba przystąpiła. Wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoja pierwszą prace, nie orientuje się za bardzo, o co chodzi z tymi funduszami, jak się zapisać do konkretnego funduszu, jaki wybrać, by to było korzystne rozwiązanie. Rzeczywistość wygląda tak, że zaraz po podjęciu pierwszej pracy w takim systemie, że są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, każda taka osoba powinna przystąpić do jednego z kilkunastu Funduszy, działających w naszym kraju. Jeszcze do niedawna bardzo aktywni w tej kwestii byli liczni akwizytorzy, działający w imieniu poszczególnych Funduszy i oni w większości sami wynajdowali takich rozpoczynających swoją pierwszą pracę – oczywiście mieli z tego tytułu płacone prowizje. Jednak od pewnego czasu zakazano pracy akwizytorom i do funduszu najprościej jest przystąpić, wyszukując w Internecie informacje na temat poszczególnych funduszy, a następnie czy to droga korespondencyjna, czy poprzez wizytę w siedzibie funduszu podpisać umowę o przystąpieniu do danego Funduszu. Jeśli dana osoba tego nie zrobi, otrzyma pismo z ZUS-u przypominające o obowiązku, a jeśli nadal nie przystąpi do Funduszu, zostanie przydzielona w wyniku losowania.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!