Jak odkładać na przyszłą emeryturę

Założenia powstania systemów emerytalnych na świecie były takie, by zabezpieczyć byt danego człowieka, kiedy już nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy z uwagi na zaawansowany wiek – dlatego przez lata, kiedy jest zatrudniony, odprowadzane są składki emerytalne, potrącane niejako z jego wynagrodzenia, dzięki czemu uzbiera się kapitał wystarczający do godnego życia na emeryturze. Założenia te były bardzo dobre, jednak nie w każdym kraju ten system w pełni spełnia założona role – wiele zależy bowiem od tego, czy dana osoba zatrudniona jest na umowę o pracę, czy na inne umowy, które nie upoważniają do płacenia przez pracodawcę składki emerytalnej. Kolejna kwestia to ilość lat pracy, co jest ściśle powiązane z wysokością przyszłej emerytury – prostym przykładem może być tu kobieta wychowująca sporą gromadkę dzieci, automatycznie w tym czasie nie pracuje ona i nie są odprowadzane składki na fundusz emerytalny, a więc emerytura w tym przypadku będzie niska. Okazuje się też, że nawet praca przez długie lata i zarobki na poziomie najniższej płacy krajowej mogą zapewnić takim osobom bardzo skromnej wysokości emerytury, rzędu na przykład 700 złotych netto, co niekoniecznie napawa optymizmem na przyszłość. Receptą na te wszystkie problemy będzie na pewno regularne, indywidualne odkładanie na przyszłą emeryturę, czy to w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czy w innej formie.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!