Jak OFE zarządzają naszymi pieniędzmi

W naszym kraju funkcjonują trzy główne systemy emerytalne – jeden z nich, którym objęci są funkcjonariusze służb mundurowych, nie podlega Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i jest jakby niezależny od gromadzonych tak składek poszczególnych pracowników. Drugi system obejmuje osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1969 roku i nie wyraziły swojej woli na przystąpienie do zreformowanego w roku 1999 systemu emerytur w pewnej części kapitałowych. Trzeci system emerytalny, obecnie najbardziej powszechny, obejmuje wszystkie osoby, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1968 roku i musiały przystąpić do jednego z kilkunastu działających w naszym kraju Otwartych Funduszy Emerytalnych. To do OFE właśnie trafia część naszej składki, kiedyś było to 7,3 procent podstawy wymiaru, a od niespełna 2 lat jest to 2,3 procent – brakujące 5 procent pozostaje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest zapisane na specjalnie utworzonych w tym celu subkontach. Środki zgromadzone w OFE są inwestowane w różne instrumenty finansowe w naszym kraju, są to między innymi obligacje skarbu państwa, czyli papiery dłużne, akcje giełdowe czy poszczególne fundusze inwestycyjne. Od tego, czy są to trafne inwestycje, jakie przynoszą zyski, zależą w pewnej części nasze przyszłe emerytury, gdyż właśnie będą one w prostym stopniu odzwierciedlały poziom zgromadzonego kapitału na tych właśnie kontach ulokowanych w poszczególnych OFE.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!