Jak wybrać dobry Otwarty Fundusz Emerytalny

Wszystkie osoby w naszym kraju, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, jak i starsze, które wybrały taka opcje, podlegają systemowi emerytalnemu, który powstał w roku 1999 w wyniku przeprowadzonej reformy. Zgodnie z założeniami reformy każdy obywatel, który podejmuje pierwszą swoją pracę na etacie, zobowiązany jest do wybrania jednego spośród kilkunastu funkcjonujących na naszym rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych, w wyniku czego część składki emerytalnej, płaconej przez pracodawcę, będzie trafiała do danego funduszu. Jeżeli dana osoba z jakichś względów nie wybierze sobie sama funduszu i nie podpisze z nim umowy, zostanie losowo przydzielona do funduszu, w wyniku losowania, które odbywają się 2 razy w roku. Dlatego warto jest zdecydować samego, do którego funduszu przystąpić, podjąć samodzielnie decyzje, gdyż od jakości funduszu zależeć będzie, w jaki sposób zgromadzony tam kapitał będzie inwestowany, z jakim skutkiem, co oczywiście będzie miało proste przełożenie na wysokość otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego. Zanim wybierzemy fundusz, warto zorientować się w kilku kwestiach – czy jest to fundusz dobrze zarabiający, a więc ile posiada procent zysków wypracowanych od początku swojego istnienia. Przy czym istotny jest tez parametr określający sposób rentowności kapitału zgromadzonego przez Fundusz również w okresie ostatnich 3 lat, jak i w okresie jednego roku, czy jest to poziom wzrostowy, jak Fundusz jest oceniany przez analityków rynków finansowych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!