Jak zbierać na przyszłą emeryturę

Od kilku lat zarówno rządzący w naszym kraju, jak i przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ostrzegają osoby obecnie pracujące, by zaczęły myśleć poważnie o lepszym zabezpieczeniu się na ten czas, kiedy przychodzi wiek emerytalny i przestaniemy być pracownikami. Czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się niskich świadczeń emerytalnych, czy warto sobie gromadzić kapitał już teraz, mając na przykład 30 lat? Specjaliści przekonują, że powinno się właśnie oszczędzać na emeryturę dość wcześnie, nawet małe kwoty, odkładane regularnie i inwestowane, po trzydziestu latach przysporzą nam kapitału, który na pewno będzie stanowił konkurencje, a może alternatywę dla przyszłego świadczenia wypłacanego zarówno w ZUS-u, jak i z OFE. Jak podkreślają specjaliści od spraw emerytalnych świadczeń, każdy sposób inwestowania jest dobry, byle tylko być konsekwentnym w tym, co się robi i nie zaniedbać tej kwestii, nie odkładać tego na potem, stosując argumentacje, że może w przyszłym roku będzie lepsza sytuacja finansowa, sprzyjająca bardziej oszczędzaniu. Można na przykład inwestować w nieruchomości, które w długiej perspektywie czasowej zawsze przynoszą zyski, jest to jedno z pewniejszych instrumentów inwestycyjnych, niezależnych od wahań kursów na giełdzie, obowiązującej waluty czy tez zmieniających się systemów społecznych i gospodarczych w danym kraju.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!