Jak zmienić członkostwo w OFE

Każda osoba w naszym kraju w sytuacji, kiedy podejmuje swoją pierwszą pracę, oczywiście w sytuacji zatrudnienia jej na umowę o pracę, obowiązana jest do zapisania się do jednego z kilkunastu działających w naszym kraju Otwartych Funduszy Emerytalnych – tak zostało ustanowione w wyniku reformy systemu emerytalnego, który został wprowadzony w roku 1999. Jeśli ktoś nie dokona samodzielnie takiego zapisania się do funduszu, zostanie po kilku miesiącach zapisany do jednego z funduszy w drodze losowania, przy czym z udziału w takim losowaniu nie biorą udziału cztery fundusze mające najsłabsze wyniki finansowe na rynku oraz cztery największe fundusze, mające największą ilość uczestników. Jednak jest możliwość zmiany funduszu, a więc przepisania się do innego, niezależnie od tego, czy zostaliśmy zapisani tam w wyniku losowania, czy też był to nasz dobrowolny, świadomy wybór. Wtedy należy złożyć wypowiedzenie uczestnictwa w starym funduszu i podpisać umowę uczestnictwa w nowym. Jest jednak jeden warunek – nie można zmieniać funduszy bez konsekwencji częściej niż co 2 lata. Jeżeli zdecydujemy się na zmianę funduszu przed upływem 2 lat, wówczas zapłacić będziemy musieli dla danego funduszu kwotę 80 złotych, jednak jeśli będziemy mieli w tym funduszu staż jeszcze mniejszy, nie przekraczający jednego roku, ta kara wyniesie aż 160 złotych. Generalnie nie jest zalecane częste zmienianie funduszu, bowiem wiąże się to też z wyższymi opatami jako dla nowego członka funduszu.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!