Jaka waloryzacja emerytur w roku 2013

Każdego roku w naszym kraju waloryzowane są emerytury, jak też i inne świadczenia wypacane w ramach ubezpieczeń społecznych, jak renty, dodatki pielęgnacyjne czy świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego. Waloryzacja jest obliczana na podstawie kilku wskaźników, miedzy innymi średnio liczonej rocznej inflacji, wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu (lub spadku) produktu narodowego brutto. Każdego roku świadczenia emerytalne i inne towarzyszące im podwyższane są od dnia 1 marca, zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem procentowym – tak było do roku 2012, kiedy to zdecydowano nieco inne zasady waloryzacji emerytur. Po prostu waloryzacja nie była obliczona procentowo w odniesieniu do każdej emerytury, lecz kwotowo – każdy emeryt w Polsce otrzymał kwotę 71 złotych brutto podwyżki. Takie naliczenie waloryzacji budziło protesty, jedno z ugrupowań wniosło nawet skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że w roku 2013 wszystko wraca do normy – podwyżka emerytur będzie liczona znów procentowo, a więc ci emeryci, którzy mają relatywnie wysokie świadczenia, dostaną proporcjonalnie wyższa kwotę podwyżki świadczenia. Wskaźnik waloryzacji emerytur od dnia 1 marca 2013 roku wynosić będzie 4,4 procent, tak więc każdy emeryt może sobie już obecnie wyliczyć, o ile wzrośnie jego świadczenie emerytalne od tego dnia.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!