Jaki wiek przechodzenia na emeryturę

W naszym kraju przez ostatnie kilkadziesiąt lat obowiązywał stały limit wieku, kiedy osoby mogły przechodzić na emeryturę – kobiety w wieku lat 60 oraz mężczyźni w wieku lat 65. Nie tak dawno jednak nasz Sejm uchwalił reformę, zgodnie z którą podwyższono wiek uprawniający osoby do przechodzenia na emeryturę, wiek ten został wydłużony odpowiednio – dla mężczyzn i kobiet do 67 lat. Jednak nie od razu zostanie wprowadzony taki limit wiekowy, będziemy do tego dochodzić przez dłuższy okres czasu – w przypadku kobiet wiek 67 lat zostanie wprowadzony dopiero za prawie 30 lat, po prostu co roku wiek, który będzie uprawniał do przyznania emerytury, będzie wydłużany o kolejne 3 miesiące. Ta ustawa budziła i nadal wzbudza bardzo powszechny opór osób, które obecnie pracują i które będą musiały w związku z tym dłużej czekać na swoja emeryturę. Argumentacja strony rządowej skąd wyszedł projekt, była prosta – średnia życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn w ciągu kilkudziesięciu lat wzrosła o kilkanaście lat, dlatego też żadne państwo na świecie nie wytrzyma stałego wzrostu wypłaty świadczeń emerytalnych. Podobne reformy wprowadzają również inne kraje europejskie, w niektórych wydłużono wiek uprawniający do świadczenia emerytalnego nawet do 70 czy 72 lat, część państw rozważa możliwość wprowadzenia powszechnej emerytury dopiero po osiągnięciu przez swoich obywateli 75 lat.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!