Jakie składki emerytalne płacą przedsiębiorcy

Każdy w naszym kraju, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składkę emerytalną – obecnie 12,2 procent podstawy wymiaru składki pozostaje w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych na ogólnym koncie, 5 procent jest przekazywane na specjalne subkonto, również w ZUS-ie, natomiast pozostałe 2,3 procent jest przekazywane do jednego z kilkunastu działających w naszym kraju Otwartych Funduszy Emerytalnych, które to środki finansowe są inwestowane w różne instrumenty finansowe dostępne na naszym rynku finansowym. Jednak przedsiębiorcy poza opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne swoim pracownikom, muszą też opłacać własne ubezpieczenia społeczne, a więc składkę zdrowotną, emerytalną, rentową oraz na fundusz pracy. Obecnie suma tych wszystkich składek wynosi niespełna tysiąc złotych, każdego roku ich wysokość jest ustalana specjalnym rozporządzeniem, wyliczana na podstawie określonych kryteriów. Od niedawna obowiązuje nowa regulacja dotycząca wysokości składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców, co zostało wprowadzone po to, by zachęcić ludzi do zakładania własnego biznesu i zmniejszyć nieco początkującym przedsiębiorcom wysokość obowiązkowych opat. Otóż każdy nowy przedsiębiorca, który w okresie poprzedzającym założenie firmy przez co najmniej 5 lat nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w naszym kraju, płaci zmniejszone składki na ubezpieczenia społeczne, ich wysokość wynosi około jednej trzeciej normalnie płaconej składki.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!