Karygodny system emerytalny w Polsce

Jak wygląda system emerytalny w Polsce, każdy wie. Definicja jest prosta: niewydolny, nieprzemyślany i obciążony latami niegospodarności i dlatego nie jest w stanie spełnić swojej funkcji. Statystycznie rzecz biorąc prognozy na przyszłość wyglądają w ten sposób, że emerytury będą stanowić około trzydziestu procent średnich zarobków z całego życia. Na to wychodzi, że pieniądze odprowadzane obowiązkowo z pensji do zakładu ubezpieczeń społecznych są niczym innym jak dodatkowym podatkiem. Przyszli emeryci przestaną pracować w wieku sześćdziesięciu siedmiu lat. To może budzić niepokoje społecznie, zwłaszcza, że średnia długość życia mężczyzn w ostatnich latach wynosi nieco ponad sześćdziesiąt dziewięć lat. Wychodzi na to, że jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy to zgodnie z prognozami przesyłanymi przez zakład ubezpieczeń społecznych (mowa o wysokości prognozowanej emerytury), należałoby dożyć wieku około stu dwudziestu lat, aby odzyskać swoje pieniądze. Oczywiście obliczenie to jest czysto matematyczne, gdyż nie bierze pod uwagę inflacji ani żadnego oprocentowania. Gdybyśmy mogli wpłacać te pieniądze do banku lub na prywatny fundusz emerytalny, nie tylko nie stracilibyśmy ich, ale także sporo zarobili, zaś po naszej śmierci pieniądze zebrane za naszego życia odziedziczyłyby nasze dzieci.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!