Liczyć na emeryturę czy na dzieci

Każda osoba pracująca na umowę o pracę ma odprowadzane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, z których to składek po latach pracy będzie wypłacana emerytura. W obecnie obowiązującym systemie emerytalnym, zreformowanym w roku 1999, a następnie po wprowadzonej korekcie w roku 2011, osoby objęte nowym systemem będą otrzymywały emeryturę z dwóch filarów – pierwszym jest ZUS, drugim OFE. Wysokość emerytury będzie zależała od kilku czynników, miedzy innymi od ilości lat składkowych i wysokości odprowadzanych składek przez pracodawcę, a ponadto od jakości zarządzania przez wybrany przez nas Otwarty Fundusz Emerytalne naszymi składkami zgromadzonymi na koncie. Co do wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, nie tak dawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych porozsyła do większości przyszłych emerytów zawiadomienia, gdzie przeprowadzona była symulacja przyszłego świadczenia emerytalnego, jego wysokości. Okazało się, że nasze przyszłe emerytury nie będą imponująco wysokie, a wprost przeciwnie – większość z nich będzie miało bardzo niski poziom, nawet około 600 czy 700 złotych netto, po 30 latach nieprzerwanej pracy oraz zarobkach rzędu najniższej płacy krajowej. Tak więc nie warto oglądać się tylko na przyszłe świadczenie emerytalne, warto podjąć pewne działania, zmierzające do zapewnienia sobie dodatkowego źródła finansowania w czasie cieszenia się emeryturą – można liczyć przecież na pomoc finansową dzieci.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!