Na czym polega system OFE

Przez całe lata w powojennej Polsce system emerytalny podlegał tylko niewielkim zmianom – podstawa wyliczenia emerytury była ilość lat pracy oraz średnie wynagrodzenie, jakie dana osoba pobierała w okresie bezpośrednio przed odejściem na emeryturę. Oczywiście działało to niekoniecznie z korzyścią dla wszystkich emerytów, bowiem ktoś mógł zarabiać przez całe lata bardzo dobrze, w okresie przed sama emerytura zmienił prace na mniej płatną i automatycznie wszystkie te lata, kiedy zarobki były godne, spisano jakby na straty. Dochodził też problem tak zwanego starego portfela, gdzie emeryci, którzy odeszli na świadczenie przed nastaniem inflacji, przez cale lata nie mieli w odpowiednim stopniu waloryzowanych emerytur. Dlatego też, w celu wprowadzenia bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu emerytalnego, w roku 1999 przeprowadzono głęboką reformę systemu emerytalnego. W założeniu reformy przyszłe emerytury miałyby zależeć tylko i wyłącznie od tego, jakie środki finansowe dana osoba zgromadzi sobie przez lata pracy jako kapitał początkowy do obliczenia świadczenia emerytalnego. System w sumie jest może i sprawiedliwy, ale może spowodować, że wiele osób będzie miało emerytury bardzo niskie, inne zaś wcale nie otrzymają tego rodzaju świadczenia. Obecnie prawie 30 procent wszystkich osób zatrudnionych w naszym kraju pracuje na umowach o dzieło i umowach typu zlecenie, a od tych stosunków pracy nie jest odprowadzana składka emerytalna. Jeśli więc taka osoba nie nazbiera sobie nic na koncie, niestety będzie pozbawiona świadczenia.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!