Na czym polegają emerytury

Emerytura – słowo powszechnie znane, często wypowiadane z goryczą, chociaż czasem ze szczęściem i ulgą. Czym jest emerytura? Jest to (przynajmniej w założeniu) błogi, zasłużony czas odpoczynku, który przychodzi, kiedy wypracujemy odpowiednią ilość lat. Polega to na tym, że co roku z naszej wypłaty pobierana jest jakaś jej część, która w przyszłości ma służyć jako nasze zabezpieczenie finansowe. Dzięki niej mamy się utrzymać, wyżywić i zaspokoić swoje potrzeby. Emerytury w Polsce polegają na tym, że następne pokolenie zarabia, na te, które obecnie przyjmuje emerytury. Tak właśnie w tej chwili, ludzie młodzi zarabiają na obecnych emerytów, którzy swoją pracą zarabiali na poprzednich emerytów i tak dalej i tak dalej. Emerytury wpływają w systemie, co miesięcznym i ich wielkość uzależniona jest od przepracowanych lat, wysokości dochodów oraz tego ile zarabialiśmy w chwili przejścia na emeryturę. Dzięki tym danym klaruje nam się jakieś wyjaśnienie finansowe, dzięki któremu mamy się utrzymywać do końca życia. Chociaż wielu ludziom ono nie wystarcza, co sprawia, że decydują się oni na podjęcie kolejne pracy, nawet w trakcie trwania ich emerytury, ponieważ pieniądze, jakie przekazało im państwo nie są w stanie wystarczyć im do życia, szczególnie, gdy mają dodatkowo inne osoby, oprócz siebie na utrzymaniu.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!