Od czego będzie zależała nasza przyszła emerytura

Zapewne każdy z nas chciałby, aby po przejściu na emeryturę, a więc po osiągnięciu ustawowego wieku uprawniającego do takiej możliwości, otrzymywać świadczenie emerytalne w takiej wysokości, aby móc otrzymać odpowiedni standard życia, aby starczyło pieniędzy nie tylko na skromne jedzenie i podstawowe opłaty, ale też i na odrobinę przyjemności, kieszonkowe dla wnuków i inne potrzeby. Jednak wysokość przyszłej emerytury nie jest zależna od naszych oczekiwań czy życzeń, ale od wysokości kapitału, jaki zostanie uzbierany przez wszystkie lata, kiedy nasz pracodawca opłacał składkę emerytalną. Obecnie obowiązujące zasady naliczania świadczeń emerytalnych dla osób będących w nowym systemie emerytalnym, a więc urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, jak też i dla tych, którzy dobrowolnie zgodzili się na uczestnictwo w nowym systemie. Te osoby otrzymają emeryturę jakby dwuskładnikową – jedna część będzie wypłacana z środków zapisanych na naszym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, druga część będzie obliczona na podstawie wkładu kapitałowego, jaki będzie zgromadzony na naszym koncie w wybranym przez nas Otwartym Funduszu Emerytalnym. Ta druga część emerytury będzie uzależniona, jeśli chodzi o jej wysokość, nie tylko od sumy składek potrącanych przez lata pracy i odprowadzanych do OFE, ale też i od tego, w jakim stopniu dany fundusz potrafił wypracować odpowiedni zysk kapitałowy zgromadzonych tak wkładów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!