Od kiedy należy myśleć o przyszłej emeryturze

Wśród młodych ludzi panuje powszechne przekonanie, że póki co nie warto sobie zaprzątać głowy tak odległa przyszłością jak czas, kiedy nastąpi przejście na emeryturę, że jest na to jeszcze czas, nie ma potrzeby podejmować jakichkolwiek decyzji związanych z kwestiami emerytalnymi. O takim podejściu młodych ludzi mogą świadczyć 2 kwestie – pierwsza z nich to bardzo sporadyczne zakładanie czy to polis ubezpieczeniowych z składką kapitałową, kolejna to niefrasobliwość i brak orientacji w wyborze dobrego Otwartego Funduszu Emerytalnego, co przecież jest bardzo istotne w kwestii wysokości świadczenia otrzymywanego w przyszłości. Eksperci rynków finansowych w naszym kraju od jakiegoś już czasu apelują, również do młodych ludzi, by zawczasu myśleli o swoich przyszłych emeryturach i nie oglądali się na te, które będą wypłacane czy to z ZUS-u, czy to z ZUS-u i z OFE. Z wielu względów sytuacja wygląda w ten sposób, że małe są szanse, że emerytury wypłacane z wspomnianych powyżej filarów będą w stanie zaspokoić wszystkie niezbędne potrzeby przyszłego emeryta, chociażby tylko z uwagi na fakt, że coraz mniej ludzi pracuje na coraz wierszą liczbę emerytów i rencistów w naszym kraju, a to wcześniej czy później niechybnie spowoduje niewypłacalność ZUS-u i załamanie się systemu emerytalnego. Taka sytuacja wymaga konieczności budowania sobie tak zwanego III filaru emerytalnego, aby uzupełnić świadczenia emerytalne wypłacane w ramach dwóch pierwszych filarów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!