Pracownicy mundurowi a przynależność do OFE

Kiedy w roku 1999 wprowadzono w życie reformę emerytalną, zostali nią objęci praktycznie wszyscy obywatele naszego kraju, którzy pracowali, poza funkcjonariuszami służb mundurowych. Czy to Policjanci, żołnierze zawodowi, czy też funkcjonariusze służby więziennej nie należą do powszechnego systemu emerytalnego, ich świadczenia emerytalne nie są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lecz przez branżowe zakłady emerytalne, które otrzymują środki finansowe na wypłatę świadczeń emerytalnych czy rentowych bezpośrednio z budżetu państwa. Dzieje się tak, gdyż jedynie pracownicy służb mundurowych nie mają potrąceń z wypłat na takie ubezpieczenia społeczne jak składka emerytalna, rentowa czy na fundusz osób niepełnosprawnych – jedyna składka na ubezpieczenia społeczne, jaka jest potrącana z pensji pracowników służb mundurowych, jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, w identycznej procentowo wysokości co dla innych pracowników. Powstaje pytanie, czy funkcjonariusze służb mundurowych mogą należeć również do OFE, czy nie ma takiej możliwości. Okazuje się, że jest właśnie takie rozwiązanie możliwe, na przykład w sytuacji, kiedy dana osoba przed wstąpieniem do służby należała do OFE – wówczas jej status jest jakby zawieszony, środki finansowe zgromadzone w funduszu nadal pracują aż do ukończenia przez daną osobę powszechnego wieku emerytalnego – jednak nowe składki nie są już z poborów potrącane.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!