Przywileje emerytalne – reformy i opór społeczny

Przez całe lata w naszym kraju panował niezmieniony model, zgodnie z którym poszczególne grupy społeczne czy też zawodowe posiadały spore uprawnienia w odniesieniu czy to do wieku emerytalnego, stażu pracy, czy też sposobu naliczania świadczenia emerytalnego. Funkcjonowały tak zwane wcześniejsze emerytury, które można było osiągnąć po przepracowaniu przez kobietę 30 lat i osiągnięciu wieku 55 lat, a w odniesieniu do mężczyzny odpowiednio 35 lat pracy i wiek 60 lat. Swoje przywileje emerytalne mieli (i jeszcze mają) zatrudnieni w służbach mundurowych, nauczyciele (zgodnie z kartą nauczyciela) czy górnicy. W ciągu ostatnich lat jednak kolejno wprowadzane ustawy i uregulowania prawne idą jednoznacznie w kierunku jak największego ograniczenia wszelkiego rodzaju przywilejów emerytalnych, zniesione zostały przed dwoma laty tak zwane emerytury pomostowe, z których mogło skorzystać prawie milion zatrudnionych. Likwidowane są przywileje emerytalne nauczycieli, stopniowo również w górnictwie coraz mniej osób może skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę, dotyczy to tylko tych osób, które zatrudnione są bezpośrednio przy wydobyciu węgła, pod ziemią. Wszystkie te reformy oczywiście powodują duży opór społeczny, głównie ze strony działających w naszym kraju związków zawodowych oraz tych grup pracowniczych, których poszczególne przywileje dotyczą.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!