Przywileje emerytalne – relikt minionego systemu

Jeszcze w czasach PRL-u w naszym kraju obowiązywało wiele przywilejów, prawie każda grupa zawodowa miała jakieś dodatkowe korzyści z przynależności do właśnie danej branży. Przykłady można by mnożyć – kolejarze mieli darmowe przejazdy kolejowe, deputaty na węgiel i wcześniejsze emerytury, górnicy mieli jeszcze więcej przywilejów, nauczyciele te wynikające z Karty Nauczyciela itd. Wiele grup miało właśnie zagwarantowaną możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, dodatkowo każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, po spełnieniu dwóch warunków : mężczyźni po przepracowaniu co najmniej 35 lat pracy i osiągnięciu wieku 60 lat i kobiety po przepracowaniu co najmniej 30 lat i osiągnięcia wieku na poziomie 55 lat. Z czasem jednak kolejne ekipy rządzące w naszym kraju starały się ograniczać przywileje poszczególnych grup zawodowych, w tym i te przywileje emerytalne, co oczywiście spotykało się i nadal spotyka z dużym oporem społecznym, zwłaszcza ze strony działających w naszym kraju związków zawodowych. W roku 2011 przeprowadzona została reforma, gdzie prawie milion osób zostało pozbawionych możliwości przejścia na tak zwaną emeryturę pomostowa, czyli został zniesiony przywilej wcześniejszego odejścia na emeryturę po przepracowaniu wymienionych powyżej lat pracy i jednocześnie osiągniecie określonego wielu. Podobne zmiany, ograniczające przywileje emerytalne, zostały niedawno wprowadzone w odniesieniu do emerytur służb mundurowych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!