Reforma OFE – czy korzystna dla przyszłych emerytów

Twórcy wielkiej reformy emerytalnej, jaka miała w naszym kraju miejsce w roku 1999, zakładali, że pozwoli ona na ścisłe powiązanie wysokości przyszłej emerytury z wielkością kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach pracowników, założonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, a dodatkowo spowoduje to możliwość zwiększenia świadczenia emerytalnego poprzez dobre inwestowanie zgromadzonych na kontach pieniędzy, w przeciwieństwie do środków odprowadzanych bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pozostających tam, a więc systemie dotychczasowym. Jednak po kilkunastu latach funkcjonowania tej reformy okazało się, że nie wszystkie jej założenia były 100 procentowo trafne – jednym z takich minusów okazało się niezbyt fortunne inwestowanie przez Fundusze pieniędzy zgromadzonych na kontach przyszłych emerytów. W okresie wzrostu giełdy wszystko było dobrze, zgromadzony kapitał był pomnażany – jednak przyszły lata kryzysu światowego i okazało się, że zamiast wzrostu, fundusze odnotowały spadki wartości zgromadzonego kapitału – w ciągu jednego roku jakby wyparowało z kont przyszłych emerytów kilkanaście miliardów złotych. Dodatkowo składki emerytalne odprowadzane do OFE sa uszczuplane poprzez pobieranie opłat manipulacyjnych czy za zarządzanie, co przy niezbyt wysokich kapitałach jest dość istotnym czynnikiem obciążającym budżet przyszłego emeryta. Dodatkowy czynnik to fakt, że środki zgromadzone w OFE są swojego rodzaju deficytem budżetu państwa.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!