Składka emerytalna – teoria a rzeczywistość

Ideą reformy emerytalnej z roku 1999 było bezpośrednie powiązanie wielkości kapitału zgromadzonego na koncie danej osoby w czasie kolejnych lat pracy z wysokością świadczenia emerytalnego, otrzymywanego po osiągnięciu wskazanego ustawą wieku. Jednak po kilkunastu latach funkcjonowania systemu okazuje się, że przyszłość niekoniecznie musi być kompatybilna z przyjętymi założeniami – emerytury wypłacane na podstawie zgromadzonych składek dalekie będą od oczekiwań osób, które przez całe lata mają opłacany najniższy wymiar składki. W naszej rzeczywistości nierzadko mają miejsce takie sytuacje, że pracownik oficjalnie zarabia najniższą krajowa i od tej kwoty odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, natomiast w praktyce zarabia więcej – taka sytuacja na pewno odbije się na wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. Kolejna kwestia to coraz większe grono osób, zwłaszcza tych wchodzących dopiero na rynek pracy, którzy nie są zatrudniani na umowę o pracę, lecz na innego rodzaju umowy zwane cywilnoprawnymi, wśród których dominują umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Tego rodzaju umowy nie skutkują odprowadzaniem żadnych składek emerytalnych, w rezultacie wiec nawet po wielu latach pracy osoby te nie będą posiadały żadnych uprawnień do otrzymywania w przyszłości chociaż minimalnego świadczenia emerytalnego. Wszystko to składa się na rzeczywistość tego rodzaju, że emerytury obecnie pracującego pokolenia Polek i Polaków mogą być dramatycznie niskie.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!