Starzenie się i programy

Podobnie jak w całej zachodniej Europie, polskie społeczeństwo starzeje się. Przeciętna długość życia ludzi na emeryturze wzrasta, natomiast mniej przybywa nowych obywateli. W związku z tym emeryci stają się coraz bardziej znaczącą grupą społeczną a ich problemy przestają być marginalne, ponieważ dotyczą wciąż wzrastającego odsetka populacji. Zaczynają być coraz powszechniej tworzone i wdrażane programy społeczne mające na celu zagospodarowanie potencjału seniorów oraz ich aktywizację. Osoby, które przeszły na wcześniejsze emerytury często podejmują kolejną prace zawodową, jednak nie wszyscy emeryci mogą tak zrobić i nie wszyscy tego chcą. Część programów aktywizujących seniorów kierowana jest do organizacji pozarządowych przy współudziale finansowym samorządów oraz odpowiednich ministerstw. Dobrze sformułowane projekty otrzymują znaczne dofinansowanie. Stowarzyszenia i fundacje mogą w ten sposób zapewnić działalność takich podmiotów jak uniwersytety trzeciego wieku. Są to bardzo cenne inicjatywy, pozwalające emerytom na zdobywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i dodatkowych, praktycznych kwalifikacji. Studenci tych uniwersytetów stanowią bardzo wdzięczną pod względem dydaktycznym grupę. Są zmotywowani, chętni do nauki, a poza tym wyposażeni we własną wiedzę i doświadczenie, również życiowe.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!