Umowa-zlecenie a świadczenia emerytalne

Jak powtarzają specjaliści od finansów w naszym kraju, wiele czynników wskazuje na to, że przyszłe emerytury obecnie pracujących młodych ludzi mogą być relatywnie niskie, nawet w porównaniu do świadczeń otrzymywanych przez obecnych emerytów. Dodatkowy problem stanowi fakt, że w naszym kraju panuje relatywnie wysokie bezrobocie, obecnie przekroczyło ono 13 procent i wskaźniki mają w tej dziedzinie tendencje wzrostową – szczególnie niepokojąca jest sytuacja na rynku pracy wśród młodych ludzi, gdzie bezrobocie kształtuje się na poziomie aż 25 procent, czyli – co czwarty młody człowiek nie ma pracy. Mówimy w tym momencie nie tylko o pracy na tak zwana umowę o pracę, lecz o pracy w ogóle, gdyż zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami każdy, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, musi powiadomić urząd nawet o krótkich okresach swojego zatrudnienia, niezależnie od umowy, na podstawie której wykonuje czynności zawodowe. Istotne jest to, że tylko praktycznie od osób zatrudnionych na etacie, czyli na umowę o prace, odprowadzane są przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, a więc i na emeryturę, co jest szczególnie istotne dla coraz większej ilości obywateli naszego kraju, którzy będą pobierali część świadczenia emerytalnego z OFE. Od kilkunastu lat coraz więcej osób w naszym kraju pracuje na umowy-zlecenia i umowy o dzieło, gdzie nie są odprowadzane żadne składki emerytalne – może okazać się po latach, że tym osobom nie przysługuje żadne, nawet najmniejsze świadczenie emerytalne, a więc będzie to problem nie tylko tych osób, ale i całego państwa, bo przecież trzeba będzie w jakiś sposób zapewnić tym osobom pewne minimum egzystencji.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!