Utworzenie OFE – czy udana reforma

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX stulecia, a dokładniej biorąc w roku 1999 władze naszego kraju postanowiły przemodelować obowiązujący system emerytalny – założeniem reformy było utworzenie specjalnych kont indywidualnych w powołanych do życia Otwartych Funduszach Emerytalnych, aby gromadzona tam część składki emerytalnej wypracowywała odpowiednio wysoki zysk. A wszystko to było robione w jednym celu – zwiększenia w przyszłości wysokości emerytur, zapewnienie osobom pracującym możliwości inwestowania części składki emerytalnej poprzez wybór odpowiedniego funduszu. Po kilkunastu latach obowiązywania tej reformy emerytalnej można pokusić się już o podsumowanie, czy spełniła ona pokładane w niej oczekiwania, czy spełniła swoją rolę, czy jej założenia były słuszne i czy osoby, które wybrały ten właśnie model zbierania na przyszłe emerytury, nie żałują tego kroku i zyskały na dokonanym wyborze. Głosy w kwestii oceny reformy emerytalnej są podzielone – jej zwolennicy uważają, że bardzo dobrze się stało, iż taka reforma była podjęta, chociażby z uwagi na to, że część składki emerytalnej, odprowadzana do OFE, jest to pieniądz namacalny, istniejący faktycznie, w odróżnieniu od tych środków finansowych, które pozostają w ZUS-e. Te pieniądze są czysto wirtualne, to tylko elektroniczny zapis, fizycznie nie ma ich na kontach emerytalnych poszczególnych osób. Przeciwnicy reformy podnoszą temat dużych opłat stosowanych w OFE oraz fakt, że zgromadzone tam środki traktowane są jako dług publiczny.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!