W jakim wieku przysługuje w Polsce emerytura

Od wielu już lat w naszym kraju wiek, kiedy można było przechodzić na emeryturę, otrzymując należne świadczenie, pozostawał na nie zmienionym poziomie. Co prawda były i są określone grupy zawodowe, jak na przykład pracownicy służb mundurowych czy górnicy, którzy mogą wcześniej przechodzić na emeryturę, jednak ogromna większość osób jest objęta powszechnym systemem emerytalnym. Jeszcze więc do roku 2012 kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku lat 60, natomiast mężczyźni zobligowani byli do o 5 lat dłuższej pracy, czyli uprawnienia emerytalne otrzymywali po ukończeniu 65 roku życia. Jednak ustawodawca w roku 2012 zmienił te ustalenia i od dnia 1 stycznia 2013 roku zaczynają w tej kwestii obowiązywać nowe przepisy, dotyczące właśnie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego. Tak więc ustalono, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą musieli pracować do ukończenia 67 roku życia, jeśli zechcą otrzymywać emeryturę, – tak więc został zrównany wiek emerytalny w naszym kraju. Jednak ten wiem nie obowiązuje od razu, dochodzenie do tej granicy ustawodawca rozłożył na wiele lat, zwłaszcza w przypadku kobiet. Otóż począwszy od roku właśnie 2013 wiek uprawniający do otrzymania świadczenia emerytalnego będzie sukcesywnie podwyższany o 3 miesiące, aż do osiągnięcia docelowej liczby lat uprawniających do otrzymywania emerytury. Ta nowa regulacja prawna budziła ogromne emocje społeczne, prostowały w tej sprawie bardzo mocno miedzy innymi związki zawodowe, jak też opozycja parlamentarna.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!