Waloryzacja emerytur – kwotowa czy procentowa

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem wszystkie świadczenia społeczne, jak też i nasze emerytury są każdego roku waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji, a więc wysokość podwyżek poszczególnych świadczeń jest określona w ustawie, na przykład wskaźnik waloryzacji w przypadku emerytur liczy się na podstawie ubiegłorocznej inflacji, wzroście wynagrodzeń pracowniczych (chodzi oczywiście o średni wzrost wynagrodzeń) oraz w oparciu o wskaźnik wzrostu produktu narodowego brutto, jeśli oczywiście taki wzrost w danym roku został odnotowany. Każdego roku emerytury są waloryzowane z dniem 1 marca, również w roku 2013 taka waloryzacja będzie miała miejsce. Od wielu lat waloryzacja emerytur w naszym kraju odbywała się systemem procentowym, a więc każda emerytura wzrastała o tyle procent, licząc od jej obowiązującej wysokości, ile wynosił wskaźnik waloryzacji. Przykładowo – jeśli wskaźnik waloryzacji wynosił 5 procent, to emerytura płacona w wysokości 1000 złotych wzrosła o 50 złotych, jeśli zaś była w wymiarze 2000 złotych, jej wzrost wyniósł 100 złotych w skali miesiąca. Jednak decyzja polskiego rządu w roku 2012 zmieniono zasady waloryzacji w ten sposób, że obliczono średnią kwotowo waloryzacje dla wszystkich emerytur – wyniosła ona 73 złote brutto i taka też kwotę, jako waloryzacje, otrzymali wszyscy emeryci w Polsce – po równo. Jednak rząd w roku bieżącym odstąpił od kwotowej waloryzacji emerytur i od 1 marca 2013 roku otrzymamy waloryzacje procentową.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!