O nas

Członkowie Stowarzyszenia to zarówno osoby z ogromnym doświadczeniem w wytwarzaniu serów, jak serowarzy rozpoczynający swoją przygodę z przetwarzaniem mleka.

Celem Stowarzyszenia jest:
– Skupienie producentów zajmujących się rzemieślniczym przetwarzaniem mleka na produkty spożywcze.
– Podnoszenia poziomu wiedzy fachowej wśród członków.
– Kształtowanie etyki zawodowej członków.
– Podnoszenie świadomości konsumenckiej klientów.
– Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków żywieniowych.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:
– organizuje spotkania branżowe,
– prowadzi szkolenia dla członków,
– wydaje materiały szkoleniowe i informacyjne,
– współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi w realizacji projektów szkoleniowo-badawczych,
– dba o zachowanie tradycyjnych receptur i metod produkcji,
– realizuje inne zadania zgodne z celami Stowarzyszenia.