Projekty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

15.07.2021
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Partnerami projektu
zaprasza do udziału w wyjazdach studyjnych organizowanych
w ramach operacji „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdu studyjne dla branży serowarskiej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do udziału zapraszamy: producentów sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej.

Terminy wyjazdów studyjnych:

Wyjazd studyjny do Hiszpanii: 16.08.-22.08.2021

Wyjazd studyjny do Francji: 13.09.-19.09.2021

Uwaga! Ze względu na dynamiczną sytuacją związaną z COVID-19, terminy wyjazdów studyjnych mogą ulec zmianie!

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacjassr@gmail.com lub faksem na nr 918343477.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie Stowarzyszenia Serowarów Rzemieślniczych (https://ssr.org.pl/index.php/projekty/) oraz Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (www.cku.upwr.edu.pl/projekty/ ).

Rekrutacja rozpocznie się 15.07.2021.

Zakończenie rekrutacji: 23.07.2021


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Partnerami projektu

zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych

w ramach operacji

Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdu studyjne dla branży serowarskiej”

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Będzie to pierwszy w Polsce cykl szkoleń umożliwiający zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego serowarstwa.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy: producentów sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z

– województwa dolnośląskiego (co najmniej 2 osoby),

– województwa wielkopolskiego (co najmniej 2 osoby),

– województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 2 osoby),

– województwa kujawsko-pomorskiego (co najmniej 2 osoby),

– województwa mazowieckiego (co najmniej 2 osoby),

które będą uczestniczyły w pełnym cyklu szkoleń.

Cykl szkoleń obejmuje 160 godz. zajęć (wykłady oraz zajęcia praktyczne tj. warsztatowe, laboratoryjne i wyjazdy terenowe). Cykl szkoleń kończy się egzaminem.

Tryb prowadzenia zajęć: zajęcia realizowane będą w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online.

Termin rekrutacji: 10.12.2020 – 22.12.2020

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszenia udziału w szkoleniach.

Liczba miejsc ograniczona! W szkoleniu może wziąć udział 15 osób.

Zasady rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne są na stronie https://ssr.org.pl oraz http://www.cku.upwr.edu.pl/projekty/